Home » Aanbod » Geweldloos verzet

Nieuwe autoriteit

Is een opvoedingsmodel dat bedoeld is om ouders, scholen en instellingen krachtig te maken en zowel zorgzame, respectvolle als waakzame relaties met kinderen op te bouwen.

Klassieke autoriteit = Gebaseerd op afstand en angst. Autoriteit komt van bovenaf. Kinderen dienen te luisteren gewoon omdat het kinderen zijn. Grote nood aan controle en immuun voor kritiek.
”je moet mij gehoorzamen omdat ik je vader ben”

Nieuwe autoriteit = gebaseerd op liefde, aanmoediging en vrijheid. Autoriteit wijst op aanwezigheid, nabijheid en betrokkenheid. Ouders hebben het recht om grenzen aan te geven.

"wij zijn verantwoordelijk voor jou"

Geweldloos verzet

Geweldloos verzet is een methodiek die ingezet wordt bij situaties van erg lastig, gewelddadig en gevaarlijk gedrag van kinderen en jongeren. De methodes en ideeën van geweldloze actieve weerstand van Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Rosa Parks worden gebruikt in gezinnen, scholen en leefgroepen, om ouders en begeleiders te helpen bij het opvoeden. Geweldloos verzet helpt ouders en begeleiders om hun gevoel van hulpeloosheid te overwinnen. Het helpt om een steunnetwerk te ontwikkelen en het verbetert de relaties tussen de gezinsleden en tussen het gezin en zijn omgeving.

Wat doet geweldloos verzet:

 • Voorkomen dat conflicten uit de hand lopen
 • Ouderlijke aanwezigheid verhogen
 • Een strikt standpunt innemen tegen elke daad van geweld door jezelf of je kind
 • Dit engagement aankondigen bij je kind
 • De cirkel van schaamte en stilte doorbreken
 • Steunfiguren zoeken en gebruiken

De ouders ondernemen acties van verzoening tussen henzelf en het kind. Er wordt ingezet op het verbeteren van de relatie tussen de ouders en het kind.

 

Wanneer kan geweldloos nuttig zijn?

Stel jij jezelf soms volgende vragen?

 • Wie is de baas?
 • Waar gaat dit eindigen?
 • Hoeveel kan ik nog verdragen?
 • Heb je er genoeg van?
 • Kan je je nog maar moeilijk herinneren hoeveel je van je kind houdt?
 • Voelt het alsof je je kind kwijtraakt?
 • Ben je bang dat er iemand gekwetst wordt?
 • Ben je bereid om iets anders te proberen om dingen te veranderen?

 

“ik ben niet langer bereid om deze situatie te laten voortduren en ik zal alles doen wat in mij ligt om de situatie te veranderen, behalve lichamelijk geweld of agressieve taal gebruiken”

 

 

Het verschil tussen nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

Naast de nieuwe autoriteit welke een grondhouding is bij gezagsrelaties: het zorg dragen voor je kracht als gezagsdrager in plaats van het controleren van het gedrag van het kind. Is geweldloos verzet een helpende methodiek om heel concreet met agressief en destructief gedrag aan de slag te gaan.