Home » Individuele begeleiding

Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind, dat het gelukkig is. Ondanks al je inzet kan het toch gebeuren dat het niet lekker gaat. Dat het bijvoorbeeld last heeft van onzekerheid, boosheid of piekeren. Dit kan een gevoel van machteloosheid en/of verdriet geven, zowel bij jouw kind als bij jou. Je bent daarmee geen slechte ouder, wel een ouder die hulp kan gebruiken.

Heeft je kind even wat extra ondersteuning nodig vanwege sociale, emotionele of gedragsproblemen?
Bestaat de problematiek al langere tijd en/of wordt het functioneren van je kind er door belemmerd?

Ik bied individuele begeleiding voor kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. Dit kan gaan om begeleiding bij praktische zaken zoals het maken van huiswerk, omgaan met geld of letten op gezondheid en hygiëne. Het kan ook gaan om het leren omgaan met anderen, grenzen bewaken of het vinden van een vrijetijdsbesteding:

  • Sociale problemen: weinig of geen vriendjes hebben, onvoldoende weerbaar zijn

  • Emotionele problemen: onzekerheid, (faal)angst, somberheid, teruggetrokken gedrag

  • Gedragsproblemen: impulsief zijn, boosheid, moeite met het herkennen van emoties, onvoldoende zelfstandigheid

Voor elk kind wordt er een persoonlijk programma uitgewerkt. De inhoud is afhankelijk van de leeftijd en problematiek van het kind. De begeleidingsdoelen worden samen met de ouders en het kind opgesteld.

Met welke thema's kan je bij mij terecht?

  • omgaan met emoties
  • omgaan met verdriet
  • zelfvertrouwen 
  • opkomen voor jezelf
  • slapen
  • pesten of gepest worden
  • ....