Home » Opvoedingsondersteuning

Wat is gezins- en opvoedingsondersteuning?

Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning is alles wat te maken heeft met het gezinsfunctioneren. Het heeft als doel het welzijn van het gezin en de gezinsleden te bevorderen. Hierbij richt men zich op verschillende domeinen zoals: Opvoeding, Gezondheid en Psychosociale ondersteuning.

 • Het geven van voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen
 • Praktische (opvoeding)ondersteuning
 • Aanleren van basisopvoedingsvaardigheden
 • Creëren van stabiele, rustige en positieve opvoedingsomgeving
 • Vasthouden van nieuwe geleerde vaardigheden
 • Samen organiseren van steun uit de omgeving
 • Signaleren van ontwikkelingsproblemen en waar nodig doorverwijzing

Opvoedingsondersteuning

Het steunen van ouders en opvoedingsverantwoordelijken bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Opvoedingsondersteuning is een onderdeel van gezinsondersteuning.

Uitgangspunten

 • Ouders staan centraal
  Als ouders staan jullie centraal in de werking, het is vraaggericht en op maat werken. Elke vraag van ouders wordt serieus genomen en er wordt rekening gehouden met hun behoeften, wensen en noden. Samen met de ouders wordt er op zoek gegaan naar een gepast antwoord op hun vraag.

 

 • Van en voor alle gezinnen
  Opvoedingsondersteuning wil er voor alle ouders zijn. Voor sommige ouders is dit soms, voor andere ouders heel vaak. Door gezinnen te laten participeren en meer inspraak te geven in het aanbod en de dienstverlening worden de noden beter geïnventariseerd en gaat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog.

 

 • Vertrekken vanuit de kracht en mogelijkheden
  Dit betekent dat de kracht en de mogelijkheden van ouders en kinderen centraal staan. Wie ouders en opvoeders wil ondersteunen bij een positieve opvoeding, moet ook werken aan een positief kind- en gezinsbeleid.

 

 • Methodisch werken
  Methodisch werken betekent dat de vraag van de ouder goed wordt beluisterd, daarna worden er doelen bepaald en gekozen om dit doel te bereiken.

Doelgroep

Alle ouders en opvoedingsverantwoordelijken (ouders, pleegouders, grootouders, maar ook professionelen zoals leerkrachten, opvangpersonen, … ) onafhankelijk de gezinsvorm of situatie. Er wordt vertrokken vanuit een basisaanbod voor elk kind of gezin, met aansluitend een bijkomend aanbod voor gezinnen met specifieke noden. Dit bijkomend aanbod is voor elk kind of gezin verschillend en zal aangepast worden naargelang de noden.

Met welke vragen kan je bij mij terecht?

 • Ervaar je dat opvoeden niet vanzelf gaat?
 • Heb je het gevoel de regie over je kind kwijt te zijn?
 • Heb je moeite structuur in je gezin aan te brengen?
 • Heb je moeite met het begrijpen en ondersteunen van je kind?
 • Ben je onzeker over je manier van opvoeden?
 • Is er veel ruzie thuis en voel je je machteloos?
 • Loopt het thuis vaak spaak en lukt het niet om dit te veranderen?

 

Laat mij meedenken en helpen!