Home » aanmelden » Huisregels

Goede afspraken maken goede vrienden

  • De betaling voor de gepresteerde begeleiding dient bij afronding van elke begeleidingsafspraak contant voldaan te worden. Er is geen mogelijkheid tot bancontact.
  • De verantwoordelijke volwassene dient tijdens de begeleidingssessies van het kind/jongeren aanwezig en bereikbaar te zijn , voor het geval er zich iets mocht voordoen. 
  • Bij belet dient de cliënt een reeds gemaakte afspraak met Orinoco uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch te annuleren. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaats vindt of in het geval er niemand thuis aan te treffen is op het afgesproken moment, is Orinoco gerechtigd 100% van het geldende tarief aan de cliënt in rekening te brengen.
  • Orinoco heeft een  inspanningsverplichting jegens de cliënt, nooit een resultaatverplichting.
  • Er wordt van elke cliënt een dossier opgemaakt, dat volledig voldoet aan de privacywet dat op vraag altijd kan ingekeken worden.
  • Tijdens de begeleiding wordt gevraagd om niet te roken en om dieren veilig achter slot weg te zetten
  • De eventuele extra kilometervergoeding wordt tijdens het eerste gesprek bepaald.
  • Het copyright van alle tekst en foto’s uit flyers, brochures en van de website mag niet zonder toestemming van Orinoco worden gebruikt.

 

Privacyverklaring Orinoco

GDPR Orinoco
Word – 1.0 MB 23 downloads